Persoonlijke gegevens


Naam                             Jan Overmeer
Geboortedatum              8 april 1961
Telefoonnummer            06 – 46 86 74 69
E-mail                            info@janovermeer.nl
LinkedIn                         nl.linkedin.com/in/janovermeer


Samenvatting


Met mijn brede kennis en ervaring optimaliseer ik de inzetbaarheid en effectiviteit van mens in arbeid. Vanuit mijn persoonlijke en professionele analyse van vraagstukken over conflicten, verzuim en preventie kom ik tot de kern. Dit leidt tot duidelijke conclusies, gemotiveerde strategieën en acties.


Werkzaamheden


Sept. 2018   – heden  Ombudsman Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA)
De arbeidsdeskundige Ombudsman heeft tot taak om te bemiddelen nadat tegen een arbeidsdeskundige een klacht bij het secretariaat van de SRA is ingediend

Maart 2013  – heden  Adviseur, Register Mediator, Register Arbeidsdeskundige, Bedrijfsfysiotherapeut en (master  practitioner NLP) Coach
Mediation, adviseren en coachen van leidinggevenden en medewerkers bij individuele-, team- of organisatievraagstukken,verzuimbegeleiding / re-integratie, les geven en afnemen van assessments  bij CS-opleidingen

Nov.2015 – febr.2017  Arbeidsdeskundige, VerzuimConsult
Op basis van de belastbaarheid onderzoeken van de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte medewerker met als doel werkbehoud en schadelastbeheersing te realiseren

Jan.2003 – nov. 2013  Adviseur Arbeid, Gezondheid en Organisatie, Zorgverzekeraar VGZ
Coachen en begeleiden van medewerkers en management mede in het teken van de Wet verbetering Poortwachter, (pre-)mediation, ontwikkelen van het Gezondheid & Arbo Beleid en daar invulling aangeven, groep ergcoaches aansturen en advisering over ergonomie en uitvoeren van werkplekonderzoek

Maart 2000 – jan.2003      Adviseur Arbeid, Gezondheid en Organisatie, Maetis Ardyn (Arbodienst Gezondheidszorg)
Beoordeling, advisering en begeleiding in het teken van de Wet Verbetering Poortwachter, advisering over ergonomie, opzetten afdeling bedrijfsfysiotherapie, bedrijfssport voor de thuiszorgorganisatie, cursus ontwikkelen en geven aan bedrijfsartsen en medewerkers

Okt. 1992 – jan. 2000        Fysiotherapeut, eigen praktijk
Onderzoeken en behandelen van cliënten en alle nevenwerkzaamheden in de praktijk. 

Juli 1987 – nov. 1992        Fysiotherapeut, Sint Maartenskliniek, Sanasport, Pim Mullier Stichting, Gezondheidscentrum Stichting EVA en particuliere praktijken
Behandelen van (poli-)klinische patiënten. Voorlichting en advies bij sportkliniek. Verzorgen van trainingen in het ziekenhuis, sportcentrum, het bedrijfsleven en sportvereniging. Cursussen ontwikkelen gericht op preventie.

Opleidingen


2015 – 2017                          Postbachelor Bachelor Arbeidsdeskundige, CS-opleidingen, Randwijk

2012                                     Opleiding Specialisatie tot Arbeidsmediator, Van Opstal & Partners, Nijmegen

2011                                      Registratie opleiding Mediation, The Lime Tree, Bilthoven

2010                                      Mediation opleiding, The Lime Tree, Bilthoven

2010                                     “DISC-persoonlijkheidsanalyse certificering”, DISC Insights Benelux,                                                            Veenendaal

Jan. 2008                              Consultant & Certified Associated (loopbaan coaching),                                                                                Lee Hecht Harrison, Eindhoven

2008                                      Master practitioner opleiding in Neuro-Linguïstisch                                                                                        Programmeren (NLP), Nederlands Training Instituut, Limmen

2005 – 2006                           Practitioners opleiding NLP, Instituut Eclectische Psychologie,                                                                      Nijmegen                                   

2000 – 2001                          Opleiding Bedrijfsfysiotherapie, Transfergroep Rotterdam, Rotterdam

1998                                      VWO Wiskunde A, subfaculteit der Psychologie, Nijmegen

1989 – 1991                          Opleiding Manuele therapie Marsman, de Lutte

1988 – 1989                          Opleiding Manuele therapie SOMT, Eindhoven

1987 – 1988                          Opleiding Sportfysiotherapie, S.W.S.F., Papendal

1982 – 1987                          Opleiding Fysiotherapie, Hogeschool Interstudie, Nijmegen

Overige activiteiten


Verschillende activiteiten gericht op groepsbegeleiding en ontwikkelen van kennis en vaardigheden