Situatie Moeilijk bespreekbaar onderwerp bespreekbaar maken wel of niet in combinatie met arbeidsongeschiktheid.

Aanpak Kompasgesprekken. Onafhankelijke individuele gesprekken van maximum een 1/2 uur per betrokkene. Aansluitend een gezamenlijk gesprek van maximaal 2 uur met alle betrokkenen.

Resultaat 
Verduidelijking van zaken, maken van concrete afspraken, aanzet tot verbeteren van de samenwerking en voorkomen van (langdurig) verzuim.