Situatie Onvoldoende kennis en inzicht om het re-integratietraject effectief vorm te geven en te begeleiden.

Aanpak 
op basis van de voorgeschiedenis, de informatie van de bedrijfsarts en gesprekken met zowel werknemer als werkgever worden de mogelijkheden in kaart gebracht. Van daaruit kunnen concrete stappen worden gezet om terug te keren naar eigen werk en schadelast te reduceren.

Resultaat voorkomen van (langdurig) verzuim en de daarmee gepaard gaande directe kosten (loonkosten) en indirecte kosten (re-integratie kosten, werkzaamheden over laten nemen, extra belasting op collega’s en vertraging van processen)