Verzuim is kostbaar en heeft een negatieve invloed op collega’s en organisatie.

Aan het niet optimaal presteren van een medewerker kunnen 4 oorzaken ten grondslag liggen. Maak hierbij een duidelijk onderscheid tussen 1 functioneren, 2 arbeidsongeschiktheid, 3 een communicatie /relatie vraagstuk of 4 overmacht. Wat is primair het probleem en anticipeer daar tijdig op. Vaak is het één het gevolg van het ander met alle gevolgen van dien

Professionals hebben een werkrelatie met collega’s. Die staat of valt bij communicatie. Door de hectiek van alle dag, veranderingen, functioneren, wantrouwen, belangen, tijdsdruk, achtergronden of verschillende persoonlijkheden kan de communicatie en relatie onder druk komen te staan. Verschillende zaken kunnen bij mensen een eigen leven gaan leiden. Het gaat ten koste van de effectiviteit, motivatie en plezier in werk en heeft een negatieve invloed op collega’s en organisatie

Signalen kunnen zijn: demotivatie, minder presteren, reactief in plaats van proactief gedrag, cynisme, stil zijn, a-specifieke lichamelijke klachten, terugtrekkende bewegingen, regelmatig vrij vragen of regelmatig een dag ziek melden. Vroeg of laat kan het tot (kostbaar)(onnodig) (langdurig) verzuim of vertrek leiden. Voorkomen is beter van genezen!

Goed personeel werven en behouden kost tijd, geld, energie en betekent blijvend investeren!

De basis om disfunctioneren en of verzuim te voorkomen is een goede communicatie en relatie. Het voorkomt overbodige werkstress met alle fysieke en mentale gevolgen van dien. Een goede communicatie en relatie heeft een positief effect op functioneren, het behoud daarvan en verzuimreductie.